,

Atelier Krabbé

Atelier Krabbé: over kunst kijken en maken (2015)

Design: Jasper Krabbé
Language: Dutch
Binding: Paperback
Volume: 256 pages / 16,9 x 20 cm 
ISBN: 978-90-450257-2-8
NUR: 640

Order direct from publisher uitgeverij Atlas

Categories: ,

Why do you make art? How do you proceed? Why is art important?
In Atelier Krabbé, visual artist Jasper Krabbé talks passionately about visual art. Based on his own work, he talks about his early years as a graffiti artist in Amsterdam, about motivations and inspiration, about looking the other way, the art of etching, use of color, the inside of envelopes and the beauty in everyday life.
Atelier Krabbé reads as if you were stepping into the artist's studio – you smell the paint and see the process. Atelier Krabbé inspires you to look at the world differently and gives you a better understanding of how art is created.

Waarom kunst maken? Hoe ga je te werk? In Atelier Krabbé vertelt Jasper Krabbé aanstekelijk over beeldende kunst. Aan de hand van eigen werk schrijft hij over zijn eerste jaren als graffiti artist in Amsterdam, over drijfveren en inspiratie, over de andere kant op kijken, de kunst van het etsen, kleurgebruik, de rol van critici en publiek, over de binnenkant van enveloppen en de schoonheid in het alledaagse.
Atelier Krabbé leest alsof je het atelier van de kunstenaar binnenstapt: je ruikt de verf en ziet het proces. Atelier Krabbé slaat de brug tussen maker en ontvanger, inspireert om anders te kijken naar de wereld om je heen en verschaft inzicht in het proces van een hedendaagse kunstenaar.

You may also like…

Shopping Basket